جديـــــد شفرات

اذهب الى الأسفل

جديـــــد شفرات

مُساهمة  Admin في السبت 5 مارس - 11:09

[Bulsat 39.0°E ] Emus Frequency | Irdeto2 |Provider: 060400 | 06-03.2011
I 060400 04 D64C9F0F49AD4D04EEF287BDE6600901 ;Bulsat (39°E)
KabelKiosk Packages Eurobird 9A @ 9° East 12399 H 27500 3/4 CaID:0B00 Prov:000000 Exclusive Najmsat.com
The History Channel Deutschland Sid:4E96 pid:04CD
CW:0149750BEE7E3D87887A7B7D650FA115
Fuel TV Sid :4E95 Pid:04CC
CW:9DC17ADC557A5B4BFDAE4AF523135288
Motors TV Sid :4E92 Pid :04D4
CW:B92A10F303331E5412DA6B578DAECD08
Cartoon Network Deutschland Sid:4E98 Pid:04D5
CW:A685E712EA4A1E52082EA0D65C07C528
The Biography Channel Sid:4E99 Pid :04D7
CW:869E4E7272E7348D5DCE99C451733AFE
13th Street Sid :4E85 Pid :04D0
CW:ACFC41E98A9BC7ECA072FD0F1FC6997E
AXN Sid:4E8C Pid:04C9
CW:2A2AA0F40666339FE00205E7A5DD44C6
Boomerang Deutschland Sid :4E91 Pid:04CB
CW:56CBE506CAF8BD7F21D3483CA8DD4DD2
National Geographic Sid:4E8B Pid:04C8
CW:094A72C5F95AAF02FB6555B5942C9555
Silverline Movie Channel Sid:4E8F Pid:04D3
CW:4DEF64A0DA9CCA40DF3F3654556816D3
Sci-Fi Deutschland Sid:4E86 Pid:04D1
CW:755A6E3D97586554E760286F0450A7FB
TNT Film Sid :4E97 Pid:04D6
CW:FE76299DB844221EE643EF189FBB68C2
11973 V 27500 Astra 19.2°E CCWs 3nd change
MTV PULSE CaID:0100 pid:192A Sid :7002 Prov:00006D
CW: A5 DF 85 09 8E 9E 30 5C FF E7 54 3A 4F 3B 66 F0
Mtv Idol CaID:0100, pid:192B Sid :7003 Prov :00006D
CW:FA2BA8CD456A04B37390181B0D7275F4
[ AustriaSat ] | Cryptoworks |Provider: 0D0510 | Astra 19.2°E | Frequency
Key00: 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 E0 17 77 E6 9B 85 0D
Adria EuroBird 16 (16.0°E) 10911 V 27500 5/6 CCW 2nd change
091F:073A:1AC2:1D51:kEY: 94 13 12 B9 20 EC 43 EF 00 00 00 00 00 00 00 F0 ;AXN Adria (16°E)
SIC International Eutelsat W2M (16.0°E) 12736.00 V 3703 7/8 SID:0001 CCW Caid : 0500
CCWs keys:FCD013DF3655C550 BF643255AF483C33
[Bulsat 39.0°E ] Diablo Light v2 Rev3.9/Ipnosys Format Key (for those with incorrect CAM settings and problems with AU)
Key02: DC 9F 34 54 5C 6A EA CE 01 4F 44 2D 27 55 67 31
[ First Ukraine ] Astra 4A (4.8°E) (Sirius 4.8E) 11766 H S/R 27500 FEC 3/4 | Biss |SID HEX:1810 ||
Key: 10 06 10 26 11 07 11 29
[ SKY SPORT 24(ITINFI CH8) & JSC SPORT FEED ] Eutelsat W2A 10E 11134 H 5064 | Biss | SID in HEX:0001 |
KEY:12 34 56 9C AB CD EF 67 ( Durant les Match de Foot )
[ NBC Syfy Russia ] Eutelsat W2A @ 10° East 11166 H DVB-S2/8PSK 3616 2/3 | Biss | SID in HEX:0190 |
Key:30 AE 49 27 36 24 37 91
[ Al Aoula Maroc ] Hotbird 6 (13.0E) 10873.00 V - 27500 3/4 | Biss | SID in HEX:0003 |
key: CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F
[ ORF ] | Cryptoworks |Provider: 0D0504 | Astra 19.2°E | Frequency
W 0D0504 06 0987CF2A611D; CardSystem Key
W 0D0504 00 A9D732F5E738E48A91C8638B12746661; OP key
[ EriteriaTV2 ] Arabsat-5A @ 30.5° East 12612 V 2590 3/4 | Biss | SID:0064 |
KEY:AB CD 00 78 43 21 00 64
[ EriteriaTV2 ] Arabsat-5A @ 30.5° East 12612 V 2590 3/4 | Biss | SID:0064 | 2nd Change
KEY : AB CD 00 78 43 21 55 B9
[ EriteriaTV2 ] Arabsat-5A @ 30.5° East 12612 V 2590 3/4 | Biss | SID:0064 | 3nd change
KEY:AB CD 00 78 43 21 12 76
[ TNT SAT FRANCE ] Viaccess | | Frequency |
Incoming ecm:
8070E9018038D2020B014007030B0009056701E2033E3800E2033E38FFE2033E38FEEA1065C33E3F1CB1BB9CDAB42CF994ADF
551F008DF140932441AFE908038D2020B014007030B0008061501E2033E3800E2033E38FFE2033E38FEEA101D7C1FF9F8617F8B
1F8D427CBB403032F008770019F0C33A66E48038D2020B014007030B0008061500E2033E3800E2033E38FFE2033E38FEEA106AF
52431298379BD4EE4E8F7F6DAC13CF008C3E15276C97AC0118038D2020B014007030B0009056700E2033E3800E2033E38FFE20
33E38FEEA100395CD5C41CAC6E66A807013E5B26631F0088AE5EE793BACF53C

Handling nano:D2
Handling nano:40
Handling nano:E2
Handling nano:E2
Handling nano:E2
Handling nano:EA
Provider :030B00
KeyIndex 09 :CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D
NanoEA pos:210
Nano EA :0395CD5C41CAC6E66A807013E5B26631
DW:DBC657F89D688A8F2445DF48FA67E041

V 030B00 T1 7F308A9B0B803C4B6BBFEFB041F03B58E3BCAFBEE583B415A53571952BABE9A17964A8BA8BE4E053DB6AD5511C063
739D81786DD92871BD7B718E7312DDC77F3DE1AD4FC60932909703D97B9688F2C5B6221F501D0894F995028A9FD4A3F9
861F71F20AD030846CF546C44DF76C18D0078F607A0F17A2E32119FF4852F4913C2599E9623EB1924EDDA25FECAF8942
26533579DC3A39C0E56044882BD755AACFA26A6B3E80567ECB136E6FF4D107E8CB8AAE1EE8E5FC42A9A525DC702CD7
2B20F88D9437D16D65ECB406D144CF9745C127CC0C9A7A49069BB0DEAC8C563AE664ED26FB57B271D6E3ECEC645D3
D142E238A2B63A340AFB73911E84CC47F20C8155; TransformTable
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B; Service key
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ; TNTSat
V 030B00 D1 89CBB54EEB94E350; Des1_Key
V 030B00 X1 8B2908AE39B0101A; XORArray
V 030B00 P1 0704020305000601; PermArray
V 030B00 C1 FC3C5F15D7A0B437; ChainArray
V 030B00 0B 7C6A2428C020023B163E4FE024FF5D9D ; TNTSat
V 030B00 E1 A79AC0DBEC9C9251D1915F058862AF26 ; SurEncryption Key
V 030B00 E2 EF3CB8D36A862097A33FC47101041BE3 ; HD SurEncryption Key
[ TNT SAT FRANCE ] Astra 19.2°E | Viaccess | LAMBDA | KAPPA | IOTA | MU | Frequency |
V 00030B00 08:D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B
V 00030B00 09:CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D
V 00030B00 0A:D5FF2910D8A68C44E4E1B16C2BD1A104
V 00030B00 0B:9F59AF7B9AA16EEC3CDAA95BA43D876D
V 00030B00 0C:C52818398D9FDA0BD4F8A5531CE18412
V 00030B00 0D:1BCA9E886D4EBD52DA1610613C4805C1
V 00030B00 0E:E7864DC3514FC39E8819BE691BD507C2
V 00030B00 0F:29091E70A9392C67A394DB9B707F1E7C
[ TNT SAT FRANCE ] Viaccess | | Frequency | Cristor Format | Provider : 030B00
00 : C8A67DB191241DE4C42EA1E0D401654F
01 : 08331C73929E94E5215A376F05DC2D35
02 : 77726B6B847D13EE0915A958737B9EAC
03 : 42AF38DAE3A333031A93E8E07764395D
04 : 3D602ABF61F85858C08D9B4BFE0664A1
05 : 8487D7A3238CD772512A922F8B8D20CD
06 : 3D7CF7757632C67B4D857EB594375B61
07 : F03C9397B8CED6D49DEA63A8880218C9
08 : 530CB781C815285AC5A3C88E735CB459
09 : F97BF61D12E1E01006AA7529EB1BECA7
0A : A8D7C94506D7B77FDB0B16BB4DB6595F
0B : B8C55E0D054F502641707107B2ADAC79
0C : D4FA16FAA603F03E0119EE1F2B45541D
0D : ECB86A0E0698B000DAC74058F40268D4
0E : A8B8E04AA695EE1C21CF3CAB0E687FED
0F : 1B339CE933EAA6988788176E51B88D4E
[ Persia CA= MBC PERSIA ] 11919 H 27500 Badr-4@ 26° East | Biss | SID HEX :100E
Key : 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
[ ENTV ] ( Programe nat)| (5°W) Atlantic Bird 3 11065 H SR: 18080 2/3 | Biss | SID HEX:025C |
Key: 11 00 00 00 00 00 00 00
[ ENTV ] ( Programe nat)| 12674 H 20255 3/4 NSS 7@ 22°W | Biss | SID HEX:0004 |
Key: 11 00 00 00 00 00 00 00
[ ESPN Classic Italia ] 12111 H 27500 Sirius 4 (4.8°E) | Cryptoworks | ID:0D0030 |
KEY00: BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77
[ Rossiya 1 (Vesti Privoljzhe) ] 12595 H 6666 3/4 Intelsat 17 @ 66° East | Biss | SID:0064 vpid:0065 |
Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
[ Al Raie (TEST) ] (8°W) Atlantic Bird 2 11083 H NEW S/R :2856 FEC 3/4 | Biss | SID=0001
HEX Key:A2 B3 C4 19 D5 E6 F7 B2
[ RDV ] Eutelsat W4/W7 @ 36° East 12437 H 23437-3/4 | Biss | SID=1388 , V.PID= 138A
Key: 00 01 48 49 00 01 48 49
[ TV 7 Bulgaria ] Astra 1G (31.5°E) - 12168V S/R 27500 FEC 3/4 | Biss | SID:1C85 | VPID (in HEX): 012D
Key: 2C 31 50 AD 00 9D D2 6F
[ ODIE ] 11052 V 30000 3/4 Hellas Sat 2 @ 39° East | Biss | SID:0004 |
key:11 11 11 33 22 22 22 66
[ TV Globo ] Hotbird 13°E | Nagravision 2 | 11585 /v/ 27500 | ID:C102 | 25/11/2010 |
Key 01: D7 CB E9 3D 30 E2 C9 13 91 07 38 74 57 DB 90 23
[ TV 1 Bosnia ] 12615-V-02800 Eutelsat W2 16°E | Biss | SID:0008 | 2nd change
key:22 22 22 44 22 22 22 44
[ MGM Middle East ] 12611H S/R 9259 FEC 5/6 Eutelsat W2A (10.0E) | Biss | SID (HEX): 0003, VPID (HEX): 1004 ||
Key:15 9A CD 7C EB F6 14 F5
[ France3-France2 ] 11591 V 20000 ATlantic bird 3 5°W Provider:020810 | Viaccess | Emu ECOLINK -STARSAT CLIKC HERE
key08 :69 74 09 FA 34 F2 BD 7B 23 B4 89 26 63 7F 38 0E ( Durant les Match de Foot )
[ Silemani TV ] 11572 V 1250 3/4 on NSS-12 @ 57° East | Biss |SID HEX:0002 VIP HEX:0023 ||
Key: 00 00 00 00 00 01 23 24
[ Duhok TV ] 11568 V 2500 5/6 NSS-12 @ 57° East | Biss | SID:0001||
KEY: 00 00 00 00 4F 4C 9B 36
[Channel 2 Earth ERTU 2 ] 12664 V 27500 5/6 Express-AM22 @ 53° East | Biss | SID:177B VPID: 0FC9||
[Channel 1 Earth ERTU 1 ] 12664 V 27500 5/6 Express-AM22 @ 53° East | Biss | SID:177A VPID: 04BD||
key: 12 3C D8 26 AB 98 25 68
[ Dubai Sports (CH 33) ] 12437 H 27500 3/4 Atlantic Bird 4A 7°W | Biss |SID:1270 VPID: 0213||
Key: 12 34 56 9C 78 9C 33 47
[ESPN Classic Sport Europe NASN Europa]Eurobird 9A (9.0°E)11727 V 27500 3/4 |Biss ||
2600:SID:06C2:VPID:0A0B [ EB 8C D2 49 95 A1 74 AA ] ; NASN Europe
2600:SID:06BD:VPID:0A01 [ EB 8C D2 49 95 A1 74 AA ] ; ESPN Classic
[Georgian Tv] Türksat 3A @ 42° East 12601 V S/R 2960 5/6 |SID: 0001 VPID:0065 |Biss || Only Football : Champions League
Key:00 20 05 00 00 19 56 00
[ Canal+ Maghreb ] Badr5 26°E12322V27500TV Piwi TeleToon,12303H27500Cinecinema Star [ Ant-1 Euro ] 39°E 11052-V-30000 |
|Via2.6 |Prov:021110 | KEY08:35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321
[ Rustavi 2 ] 12596 V NEW SR: 3700 5/6 Türksat 3A @ 42° East | Biss | SID:0067 VPID: 0134 || Only Football |
Key: DB A5 45 00 FD E3 62 00
[ Saudi Sport ] Badr-4/6 @ 26° East 12353 V 17000 | Biss |SID:15E3 |
KEY: 10 10 10 30 10 10 10 30
[ LIDER TV ] Hot Bird 8 @ 13° East 12149 V 27500 3/4 | Biss |SID:1C36|| Only Football |
[ LIDER TV ] Eutelsat Sesat 36°E 12521 H 4340 | Biss |SID:0001|| Only Football |
key : A3 31 30 04 61 67 82 4A
[ TNT Germany & ESPN America ] 11728 v 27500 Eurobird 9 (9.0E) | Cryptoworks |ID: 0D0030|
KEY00: BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77
[ Zone Fantasy Italia ,Zone Romantica 1, Zone Romantica 2, Travel Channel ] 12111 H 27500 Sirius 4 (4.8°E) | Cryptoworks |ID:0D0020|
KEY00: A4 04 03 14 3E CB 62 20 DA 18 0E 54 85 14 51 EF
[ ESPN Classic Sport ,TNT Germany ] 12111 H 27500 Sirius 4 (4.8°E) | Cryptoworks | najmsat.com | ID:0D0030 |
KEY00: BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77
[ RAI ] seca | Ident: 0030 | 10992 V 27500 Hotbird 13°E | 28/02/2011 | hv-sat.com |
Key0D: 55 CA 02 57 D9 F9 D5 A7 ==>ACTIVE
Key0C: 6C 25 77 5F 12 CE E2 47 ==> April (Next)
[ AL OULA ] Eutelsat W6 |@ 21.6° East 11651 V 15710 | Biss | SID:0001 | Voix et image
KEY : 12 34 56 00 65 43 21 00
[ AFLAM TV MOROCCO ] Eutelsat W6 @ 21.6° East 11651 V 15710 | Biss| SID:0007 |
KEY : 1a 2b 3c 81 4d 5e 6f 1a
[ Teleclub (Swiss cable) ] ident :3B01 [ Nagra1 ] | 08.03.2011 |
Key01 :42D80D13AC0874F9
[ Disney Channel ] Cryptoworks | ID : 0D03A0 | Eurobird 9A @ 9° East 11727 V 27500 3/4 |
KEY00: 21 79 38 7D 62 46 09 9F B2 E9 73 3B DB 4E 1B 78
[ Sic Internacional ] New Frq:12734 V 3700 EUTELSAT W2 16°E | Ident:007800 | Viaccess |
KEY08:5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
[ MEZZO ]12245h27500 Hotbird 13°E | ID: 007400| ( CFI-MCM) | Viaccess |
Key08 : 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
avatar
Admin
Admin

عدد المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 09/02/2011
الموقع : http://ti9niya.yoo7.com

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ti9niya.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى